Meble Bauhaus

Szkoła wzornictwa – Bauhaus powstała w niemieckim Weimarze w 1919 roku z połączenia istniejących – Szkoły Rzemiosł Różnych i Akademii Sztuk Pięknych. Jej pierwszym dyrektorem został Walter Gropius – projektant, nauczyciel i architekt. Pomimo, że działała tylko 14 lat została nie tylko niezwykle cenionym ośrodkiem rzemiosła ale również architektury, muzyki, rzeźby i malarstwa. Celem jaki przyświecał jej działalności było połączenie rozwijającej się technologii, sztuki z praktycznym wykorzystaniem w rzemiośle. Twórcy Bauhausu uważali, że należy twórczo wykorzystać metal, którego obróbka pozwalała na nowe zastosowania oraz był materiałem produkowanym seryjnie. Nie był również wykorzystywany w żadnym stylu i w idealny sposób spełniał kryteria nowoczesności.

Bauhaus uważał, że nadrzędną funkcją mebli jest ich użyteczność dlatego też nie dopuszczano stosowania ozdobnictwa. Powstające wówczas meble miały swoją formą przekazywać funkcje które spełniają. Maksymalnie wykorzystywano najnowsze materiały i technologie zręcznie łącząc je w nową formę dekoracyjną. Duża część ówczesnych projektów trafiła do klasyki wzornictwa i jest z powodzeniem produkowana do dziś.

Najważniejszymi twórcami związanymi z Bauhausem byli Ludwig Mies van der Rohe i Marcel Breuer. Do dziś używane są ich wzory mebli giętych tworzonych w firmie Thoneta. Bauhaus wywarł również duży wpływ na innych ówczesnych artystów i projektantów, którzy mimo iż nie byli związani bezpośrednio ze szkołą wykorzystywali w różnym stopniu jej założenia. Należy do nich znany i ceniony na całym świecie francuski architekt Le Corbusier. Wielcy twórcy Bauhausu w obliczu faszystowskiego reżimu emigrowali do Stanów Zjednoczonych gdzie kontynuowali swoje prace krzewiąc tradycje jakie wypracowane zostały w Bauhausie.